EEN QR-CODE ALS COVID-19 PASPOORT

Waarom een QR-code in tijden van het Corona-virus? Een QR-code geeft u de mogelijkheid om zonder veel poespas te laten weten wie u bent als u zich ergens meldt. Uw naam met voorletters en postcode wordt opgenomen in de QR-code. In ieder geval iets waardoor hij te herleiden is naar uw persoon. Vanzelfsprekend is de QR-code anoniem: u bent de enige die de QR-code bij de huisarts, een ziekenhuis, een vliegveld of waar ook laat registreren. Stel, u wilt vrijwilliger worden in een verpleeghuis na afloop van de Coronacrisis en heeft Corona gehad. Omdat u bij de huisarts de QR-code hebt laten scannen en hij de gegevens heeft doorgestuurd naar de Veiligheidsregio, kan het verpleeghuis uw QR-code voorleggen aan de Veiligheidsregio om te bezien of u veilig bent wat betreft Corona.

Ander voorbeeld: na de crisis wilt u na naar Istanboel vliegen. Turkish Airways neemt alleen ex Corona-patiënten mee of mensen die ingeënt zijn. U scant met u iPhone of PC de code en Turkish Airlines krijgt te zien of u veilig mee kunt. We hebben inmiddels 75 van dergelijke voorbeelden bedacht. In al die voorbeelden werkt de QR-code dus in feite als een Corona- paspoort.

We benadrukken dat iedereen vrij is om deze QR-code aan te vragen of niet. Aanvragen kost u 1 euro, die we na aftrek van de kosten ten goede laten komen aan ex Corona-patiënten. We willen hen ondersteunen met opvang en fysiotherapie, mits zij ook een QR-code hebben en het past binnen het budget dat we via deze website binnenhalen. We hebben al een aanbieding van hotels in Europa en Nederland die mee willen doen, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Als u de QR-code aanvraagt, krijgt alleen u de QR-code toegezonden; niemand anders krijgt hem te zien. U bent diegene die de QR-code ergens laat registreren en niemand anders. De betaling van 1 euro is nodig om de kosten te dekken en om gelden in te zamelen voor ex Corona-patiënten. Wij willen hen revalidatie en ontspanning aanbieden in hotels in Nederland of over de grens.

We hebben geen behoefte aan reclame. We willen juist rustig starten en de privacy van iedereen voor 100 procent waarborgen. We hebben liever dat het nieuwtje zich via een lopen vuurtje verspreidt dan via publiciteit, Alle talkshows en borstklopperij leveren de Corona- patiënten niets op.

Iedereen die het virus oploopt, gaat door een hel. Wij willen helpen om het leed een beetje te verzachten. U kunt daaraan bijdragen door een QR-code aan te vragen.

Met vriendelijke groeten,

Directeur Corona-COVID-19 project QR,

ⓘ Neem contact met ons op als u nog vragen heeft